• Tehnologija

Tehnologija

Kao obnovljivi izvor energije, solarna energija ima važnu ulogu u smanjenju emisije gasova staklene bašte i ublažavanju klimatskih promena, što je ključno za zaštitu ljudi, divljih životinja i ekosistema. Solarna energija takođe može poboljšati kvalitet vazduha i smanjiti upotrebu vode iz proizvodnje energije.

Kada sunce sija na solarni panel, energiju iz sunčeve svetlosti apsorbuju PV ćelije u panelu. Ova energija stvara električna naelektrisanja koja se kreću kao odgovor na unutrašnje električno polje u ćeliji, uzrokujući strujanje.

Poređenje globalnih godišnjih tehničkih potencijala obnovljivih izvora energije i globalnih godišnjih energetskih potreba

Postoje tri glavne kategorije izvora energije: fosilna goriva, alternativni i obnovljivi izvori energije.

Solarna energija koristi sunčevu energiju na dva načina: pretvaranjem sunčeve svetlosti direktno u električnu energiju kada je sunce napolju (mislite na solarne panele) ili solarnu toplotnu energiju, koja koristi sunčevu toplotu za stvaranje električne energije, metod koji funkcioniše čak i kada sunce je zašlo.

Koliko možete uštedeti pomoću solarne energije 2023.
Solarni paneli ne samo da vam pomažu da smanjite zagađenje vazduha, već vam pomažu i da uštedite novac na računima za električnu energiju. Popusti i podsticaji vam mogu pomoći da uštedite još više i dodatno olakšaju instaliranje solarnih panela.

Koliko zapravo uštedite zavisi od mnogih faktora, uključujući vašu potrošnju energije, lokalne cene električne energije i veličinu vašeg solarnog sistema.

© Copyright 2023 - Eltekon Solar RS