Kako funkcioniše?

Kako funkcioniše?

Kada sunce sija na solarni panel, energiju iz sunčeve svetlosti apsorbuju PV ćelije u panelu. Ova energija stvara električna naelektrisanja koja se kreću kao odgovor na unutrašnje električno polje u ćeliji, uzrokujući strujanje.